Giá cước

Bảng giá cước dịch vụ

Phí dịch vụ 8x85

Đầu số dịch vụ

Mức cước

8085

5000đ/tin

8185

1000đ/tin

8285

2000đ/tin

8385

3000đ/tin

8485

4000đ/tin

8585

5000đ/tin

8685

10000đ/tin

8785

15000đ/tin